Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akvaristika

4. 1. 2007
Mezi akvaristy nejběžnější tropická sladkovodní nádrž slouží jako místo, kde spolu můžeme chovat množství nejrůznějších druhů ryb, které ačkoliv pocházejí z geograficky odlišných oblastí, se přesto hodí svými podobnými nároky pro chov ve společné nádrži.

Neznamená to však, že všechny rybky nabízené v akvarijních prodejnách můžeme spolu vpustit do jednoho společného akvária. Při výběru ryb musíme dbát na charakteristiku jednotlivých ryb a na jejich vzájemnou snášenlivost. Do společné nádrže nepatří ryby, které jsou dravé a nesnášenlivé, další druhy zase ničí a požírají rostliny. Mnohé druhy vyžadují pro svůj zdárný chov dostatečně velkou nádrž a je potřeba také přihlédnou k nárokům ryb na parametry vody. I když prostředí v domovině některých ryb a kvalita vody se mnohdy liší od našeho akvária, přesto mnohé ryby nabízené v našich prodejnách bez problémů snášejí dobře tyto rozdíly a jsou značně přizpůsobivé a to zejména díky tomu, že jsou už po několik generací zdárně akvaristy chovány a přizpůsobeny tak podmínkám v našich akváriích.

Už při nákupu ryb v akvarijních prodejnách si všímáme stavu ryb v prodejních nádržích, můžeme tak předem zabránit pozdějším neúspěchům a úhynu ryb. Rybky by samozřejmě neměli jevit známky nemoci, měli by být čilé, s nepoškozenými ploutvemi, nákup úplně vyloučíme, pokud se v některých nádržích povalují uhynulé ryby. Od každého druhu si pořizujeme vždy více kusů, většina rybek se totiž cítí lépe ve společnosti více jedinců svého druhu.

V každém případě u nákupu ryb z prodejny, případně i od známého spolehlivého chovatele, je nezbytná karanténa všech nových rybek. I když se rybky mohou zdát být v pořádku a bez zjevných vnějších známek onemocnění, mohou být přesto nositelem infekce, parazita apod. Dostatečně dlouhou karanténou, zpravidla 2 týdny (v případě jakýchkoliv komplikací i déle), tak můžeme zabránit problémům s následným přeléčováním všech ryb ve společné nádrži. Karanténní nádrž má být přiměřeně velká vzhledem k počtu a velikosti rybek a aspoň částečně osázená rostlinami, samozřejmě vybavená filtrací, vzduchováním a topítkem.

Přeprava ryb je pro ně velmi namáhavá a stresující. Po přinesení nových ryb z prodejny, nejčastěji v plastovém sáčku, je nutné minimalizovat šok z rozdílné teploty a chemických vlastností vody. Otevřený sáček zavěsíme do akvária, tak aby se nepřevrátil. Nejdříve vyčkáme, dokud se nevyrovná rozdílná teplota vody (do 30 minut, v létě i méně), potom postupně velmi pomalu do sáčku přiléváme vodu z akvária, až do poměru jedna ku jedné. Následně můžeme opatrně rybu vyklopit i s vodou přímo do karanténní nádrže. Pokud nemáme k dispozici karanténu, voda z obchodu by se neměla dostat do společného akvária a rybku vylovíme ze sáčku síťkou.

V níže uvedené charakteristice jednotlivých druhů ryb jsou uváděny nejběžnější druhy vyskytující se v převážné většině našich akvarijních prodejen a vhodné spolu pro chov ve společném tropickém sladkovodním akváriu.
Anatomie ryby
Nahoru
 

POZNÁMKA !!!
Fotografie jsou použity z nejrůznějších www stránek, kliknutím na latinský název bude obrázek otevřen v jeho původním kontextu na domovské stránce.
Latinské názvosloví je uváděno v současné době platné, příp. dříve používaná synonyma - podle FishBase a také většina odkazů na fotografie je ze serveru:
FishBase
FishBase
 
Kaprovité ryby - Cyprinidae -

Kaprovité ryby chované v akváriích pocházejí v převážné většině ze stojatých a pomalu tekoucích vod z oblastí jihozápadní Asie. Patří sem malé i větší druhy parmiček, dánia, kardinálky, razbory. Většinou se jedná o nenáročné všežravé rybky, mnohé z nich mají jeden nebo dva páry vousků, chybí jim tuková ploutvička typická např. pro tetrovité ryby. Společným znakem všech kaprovitých ryb jsou tzv. požerákové zuby na posledním páru žaberních oblouků, které slouží k rozmělňování potravy, neboť v tlamce kaprovité ryby žádné zuby nemají. Pohlaví rozeznáváme většinou podle plnějšího břicha samiček, samečci bývají u většiny druhů také výrazně vybarvenější.
Mezi kaprovité ryby nabízené v akvarijních prodejnách patří také závojnatky - jedná se o vyšlechtěné formy karase zlatého (Carassius auratus auratus). Různé barevné formy závojnatek se ale do běžného společného akvária nehodí, neboť neustále ryjí ve dně a vyhrabávají tak zasazené rostliny, jejich výkaly silně znečišťují vodu (nutná velmi silná filtrace), vyhovuje jim nižší teplota vody (kolem 20°C) a hodí např. do zahradního jezírka, kde snesou pokles teplot do 12°C, na zimu je pak přemístíme do velkého prostorného jednodruhového akvária.

    Danio aequipinnatus - danio malabarské (stejnopruhé)

        * Velikost: 10-15 cm
        * Původ: Asie (západní pobřeží Indie, Srí Lanka)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 25 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, hmyz
        * Při chovu tohoto robustního, velkého dania je nutná velká, dlouhá nádrž, s volným prostorem, rybky jsou všežravé, čilé, aby nebyly bázlivé, je nutné je chovat v houfu více kusů. Jako společníky k nim vybíráme rybky úměrné jejich velikosti. Samečci jsou štíhlejší, střední modrý pruh s nazlátlými linkami, přerušovaný v přední části těla, pokračuje u samečků až do ocasní ploutve a zahýbá nahoru. V době tření se u samečků objevuje na hlavě třecí vyrážka - bělavé rohovité pupínky.
          Tento uvedený druh bývá často zaměňován s velmi podobným daniem malabarským Danio malabaricus, jehož nároky na chov jsou stejné.

    Danio albolineatus - danio duhové

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: Asie (Indonésie, Sumatra, Thajsko)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20 - 25 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, drobný hmyz
        * Hejnová rybka jejíž vybarvení vynikne ve společném akváriu nejvíce při dopadajícím denním světle. Zbarvení sahá od nazelenalé barvy, přes modrou až po oranžovofialový nádech s perleťovým leskem. Samečci jsou menší, pestřeji vybarvení. Tuto nenáročnou rybku, v akvaristikách poměrně vzácnou, chovejte vždy v počtu více než 5 kusů, v podlouhlé dobře přikryté nádrži, s dostatkem volného prostoru zejména u hladiny. Na potravu je nenáročná, všežravec.

    Danio frankei - danio leopardí (zlaté)

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: přirozené naleziště neznámé, jihových. Asie ?
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20 - 24 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, drobný hmyz
        * Je to pohyblivá, mírumilovná, houfová rybka, spokojí se s jakoukoliv potravou. Tělo je zlatě zbarvené, pokryté drobnými tečkami připomínající leopardí kresbu. Naleziště ve volné přírodě není známo, spekuluje se, zda se nejedná o poddruh nebo uměle vyšlechtěnou formu Danio rerio, se kterým se také kříží, kříženci jsou dále plodní, i když méně. Byla vyšlechtěna také závojová forma, která je poměrně choulostivější.

    Danio nigrofasciatus - danio tečkované

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: Asie (Barma)
        * Voda: pH - 6,5-7,5 ; dGH - 5-15° ; teplota: 20 - 26 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, drobný hmyz
        * Velmi vzácně nabízená rybka, je o něco méně čilá než ostatní dania. Má jen jeden pár vousků, na rozdíl od dania pruhovaného, které má páry 2 (jeden kratší, druhý delší). Modré tečky jsou ve spodní polovině těla, pod zlatavě nažloutlým páskem lemovaným nahoře i dole modře. Nároky na chov jsou stejné jako u ostatních danií, tj. hodně prostoru v horní části nádrže a u hladiny, chovat v počtu více kusů, všežravec. Objevují se také kříženci tohoto druhu s Danio rerio, kteří jsou dále neplodní.

    Danio rerio - danio pruhované

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: Asie (Indie, Pákistán, Bangladéš)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 18 - 24 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, drobný hmyz
        * Nejznámější a nejčastěji prodávané danio, čilá, mírumilovná, hejnová rybka, nenáročná, vhodná pro začátečníky. Bývá také nazýváno jako zebřička, díky kovově lesklým podélným pruhům, střídavě modrých a zlatožlutých. Často je v nabídce obchodů také závojová forma, kterou však nedoporučuji chovat spolu s klasickou formou, neboť závojoví jedinci jsou choulostivější, méně pohyblivější a nemusí se cítit dobře spolu s rychlejšími, čilejšími běžnými dánii, kdy hlavně jejich dlouhé ploutve můžou utrpět újmu při vzájemném prohánění.
          Všechny dania mají v oblibě různý drobný hmyz vhozený na hladinu, díky jejich vzhůru postavené tlamce se stává okamžitě snadnou kořistí a vítaným zpestřením potravy. Pokud se uvádí, že jsou dania houfové rybky (podobně také jiné rybky, jako např. tetry), neznamená to, že se spolu budou zdržovat neustále v jednom hejnu a proplouvat nádrží vždy spolu. V omezeném prostoru akvária se vždy rozptýlí po celé nádrži a do hejna se shlukují jenom při vyrušení, v počtu více kusů se ale určitě vždy cítí lépe než pár osamocených jedinců.

    Crossocheilus siamensis syn. Epalzeorhynchus siamensis - parmička černopruhá

        * Velikost: 14 cm
        * Původ: Thajsko, Sumatra, Borneo, Malajsie
        * Voda: pH - 6,5-8,0 ; dGH - 5-20° ; teplota: 22 - 26 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
        * Velmi dobrý likvidátor řas v akváriu. V krátké době dokáže spolehlivě zlikvidovat porosty zejména zelených řas, ale i ruduchy, různé tzv. štětičkové řasy, kterých si jiné ryby, požírající řasy, nevšímají. V případě nedostatku řas či rostlinné potravy, bohužel okusuje jemnější, křehčí rostliny. Od velmi podobné parmičky krásnoploutvé se liší bezbarvými ploutvemi a tmavým pruhem táhnoucím se od špičky hlavy až ke konci ocasní ploutve. Je to mírumilovná rybka, vyžadující aspoň středně velkou nádrž.

    Epalzeorhynchos frenatum syn. Labeo frenatus - parmička červenoploutvá

        * Velikost: 15 cm
        * Původ: Asie (Čína, Thajsko, Kambodža)
        * Voda: pH - 6,0-7,5 ; dGH - 5-12° ; teplota: 22 - 27 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
        * Také velmi účinná ryba v boji proti zeleným řasám, i když bývá mezi požírači řas někdy opomíjena. V některé literatuře se uvádí, že je nesnášenlivá k příslušníkům vlastního druhu, avšak z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tomu tak není. Podmínkou je však velká nádrž, kde si jednotlivé rybky vytvoří svá teritoria a jen občas se mezi sebou neškodně prohání, případně výjimečně, opět bez následků, proženou jim srovnatelně velké jiné druhy parmiček. Poměrně často se také nabízí albinotická forma.

    Epalzeorhynchos kalopterus - parmička krásnoploutvá

        * Velikost: 14 cm
        * Původ: Sumatra, Borneo, Thajsko
        * Voda: pH - 6,5-8,0 ; dGH - 5-20° ; teplota: 22 - 26 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
        * Často bývá v akvaristikách zaměňována s výše uvedenou a velmi podobnou parmičkou černopruhou. Tmavý pruh táhnoucí se středem těla má nahoře lemovaný nažloutlým proužkem a má tmavěji, pestřeji vybarvené ostatní ploutve, s bílými konečky (odtud český název krásnoploutvá). Uvádí se také jako dobrý požírač řas, ale na rozdíl od parmičky černopruhé není v tomto tak aktivní.

    Garra cambodgiensis syn. Epalzeorhynchos sp. - parmička (gara) kambodžská

        * Velikost: 14 cm
        * Původ: jihovýchodní Asie (Kambodža, Laos, Malajsie, Thajsko)
        * Voda: pH - 6,5-8,0 ; dGH - 5-20° ; teplota: 20 - 26 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
        * V prodejnách můžete ještě narazit na další parmičku, která je podobná parmičce krásnoploutvé i černopruhé, navzájem jsou všechny tyto tři druhy zaměňovány či nabízeny pod chybnými názvy. Tato parmička má světlejší střední tmavý pruh vedoucí pouze k počátku ocasní ploutve, další ploutve jsou bezbarvé, u dospělých jedinců s mírným nádechem do šedožluté, oblast kolem úst je u starých rybek zespodu načervenalá. Na likvidaci řas se podílí jenom sporadicky, taktéž jsou částečně nesnášenlivé k jedincům svého druhu či k jiným parmičkám, podobně jako parmička červenoploutvá.
          Rozdíly mezi těmito třemi velmi podobnými a často navzájem zaměňovanými druhy najdete na této stránce www.aquatic-gardeners.org případně zde www.akvanet.cz.

    Puntius conchonius - parmička nádherná

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: Asie (Indie, Bengál)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 18 - 25 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
        * Nenáročná, temperamentní akvarijní rybka, mírumilovná, vhodná pro začátečníky. Dobře se adaptuje i na nižší teploty, kdy jsou pak pestřeji vybarvené. Dlouhodobě vysoké teploty vody, při kterých jsou trochu prudké, jim však příliš neprospívají. Samečky rozpoznáme podle sytě černých konečků hřbetní a břišních ploutví, jsou oranžovočerveně zabarvení, samičky jsou šedozeleně stříbřité až zlatavé. Existuje také velmi běžná závojová forma tohoto druhu.

    Puntius nigrofasciatus - parmička purpurová

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: Asie (Srí Lanka)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-20° ; teplota: 20 - 26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
        * Samečci této parmičky jsou nádherně vybarvení a to nejenom v době tření, ale také při rozčilení či podle nálady. Jejich tělo i s ploutvemi je tmavě černé se stříbřitě lesklými okraji šupin, v přední části je načervenalé a hlava je purpurová. Jinak jsou zřetelné tři příčné tmavé pruhy s neostrými okraji. Samička je menší, méně pestřeji vybarvená, ploutve má černé jen z části. Akvárium má být dobře zarostlé, přistíněné místy plovoucími rostlinami. Rybky jsou mírumilovné, společenské, dobře se cítí v houfu.

    Puntius oligolepis syn. Capoeta, Barbus oligolepis - parmička perleťová

        * Velikost: 5 cm
        * Původ: Asie (Sumatra, Indonésie)
        * Voda: pH - 5,8-7,5 ; dGH - 2-15° ; teplota: 20 - 26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
        * Tato méně častěji nabízená parmička je oproti ostatním příbuzným druhům v obchodech často přehlížena, neboť její kouzelné drahokamové zbarvení se projeví až v dospělosti v klidných podmínkách domácího akvária. Jsou to mírumilovné, společenské, hejnové rybky. Samečci dorůstají o něco větší velikosti než samičky, v době tření jsou zbarveni s nádechem fialovo-červené až zelenkavé barvy s načervenalými, černě lemovanými ploutvemi. Samičky jsou zelenohnědé s menšími tmavšími skvrnkami.

    Puntius pentazona syn. Barbus pentazona - parmička pětipruhá

        * Velikost: 5 cm
        * Původ: Asie (Sumatra, Singapur, Indonésie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-15° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
        * V akvaristických prodejnách se objevuje vzácněji. Je to klidná, méně čilá rybka, ve společném akváriu ji chovejme jedině spolu s jinými klidnými rybkami, jinak bude bázlivá a lekavá. Je nutná častá výměna vody za čerstvou. Samečky rozpoznáme podle červeněji zbarvených ploutví. Akvárium je nutné dobře osázet rostlinami, tmavé dno, kde pak lépe vyniknou jejich barvy.

    Puntius semifasciolatus "schuberti" - parmička zlatá

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: Asie (jižní Čína)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20 - 26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
        * Jedná se o chovatelskou formu, původním druhem je parmička zelená (olivová) Puntius semifasciolatus, která je o něco větší, robustnější, světleji vybarvená. Obě dvě formy se spolu navzájem kříží. Tato rybka bývá také označována jako Puntius sachsii. Je známo mnoho různě zbarvených typů, od jedinců se zelenkavým či červenavým břichem, dále více nebo méně skvrnité formy, až po čistě zlaté. Jinak je to nenáročná, mírumilovná, klidná rybka, při vyšších teplotách čilejší a neposedná. V nádrži se zdržuje převážně ve spodní části a u dna, které neustále prohledává.

    Puntius sp. Odessa - parmička z Oděsy

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: ??
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20 - 25 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
        * Výskyt této rybky ve volné přírodě není znám, poprvé se objevila v Oděse (odtud její název) v 70. letech minulého století, kam se dostala odněkud z jižní Asie. Jedná se zřejmě o příbuzný druh či poddruh parmičky indické - Puntius ticto, takto bývá také popisována v některé literatuře a označována v obchodech. Je však také možné, že jde o chovatelskou barevnou formu či křížence jiných druhů parmiček: parmičky cejlonské - Puntius cumingii, příp. Puntius stoliczkanus. Je to nenáročná, společenská rybka, samečci mají černě skvrnitou hřbetní ploutev a jsou překrásně červenavě zbarvení.

    Puntius tetrazona syn. Capoeta tetrazona - parmička čtyřpruhá

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: Asie (Thajsko, Sumatra, Borneo)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20 - 26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
        * V prodejnách se také objevují uměle vyšlechtěné formy parmičky čtyřpruhé - tzv. parmička mechová a albinotická forma, které jsou o něco choulostivější a teplomilnější než původní forma. Je to velmi čilá rybka, kterou je nutné chovat v hejnu o větším počtu kusů. S oblibou zaujímají v klidu polohu hlavou dolů. Nesnášejí starou, pravidelně částečně nevyměňovanou vodu, kde pak trpí a často bez příznaků hynou, jsou citlivé na zvýšené hodnoty dusitanů. Samečky rozpoznáme podle více červeně na tlamce a ploutvích. V literatuře často uváděná schopnost okusovat zejména dlouhoploutvým rybám ploutve (skaláry, čichavci) je pověrou či mýtem, platným jen částečně. Při mých pozorováních velmi, ale velmi výjimečně tyto parmičky, ale také i některé další druhy rodu Puntius (parmička nádherná, purpurová) občas chytí, snad ze zvědavosti, dlouhé konečky ploutví skalár, o nějaké okusování se však určitě nejedná. Podmínkou, aby si všímali především sami sebe a pořádali divoké vzájemné honičky po nádrži, je chov v počtu alespoň 7-8 kusů i více.
          Připouštím, že může mít někdo jiné zkušenosti či názor, chování rybek jakéhokoliv druhu může být velmi rozdílné, závislé na podmínkách v akváriu, způsobu výživy, druhu krmení i na vlastnostech různých populací a odchovů.

    Puntius titteya syn. Capoeta titteya - parmička duhová

        * Velikost: 5 cm
        * Původ: Asie (Srí Lanka)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 27 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
        * Tato parmička s nízkým tělem a jedním párem vousků na tlamce je v akváriu na rozdíl od jiných, živějších parmiček, poměrně plachá. Samečci jsou nádherně červenofialoví, samičky jsou nenápadněji zbarvené s tmavým podélným pruhem. Vyhovuje jim chov v páru, při větším počtu si vyhledávají v nádrži vlastní teritoria, samečci si navzájem imponují a neškodně spolu bojují. Akvárium musí být dostatečně zarostlé rostlinami se stinnými úkryty. Jinak je to nenáročná, mírumilovná rybka, všežravec.

    Trigonostigma heteromorpha syn. Rasbora heteromorpha - razbora klínoskvrnná

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: Asie (Thajsko, Sumatra, Indonésie)
        * Voda: pH - 5,0-7,0 ; dGH - 5-12° ; teplota: 22 - 25 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
        * Nejznámější a běžně jediná nabízená rybka z velmi početného rodu razbor. Je pro ni charakteristické poměrně vysoké tělo, v zadní části s modročernou klínovitou skvrnou, která je u samečků protažena do špičky dolů až k břichu. Rybku chovejme v počtu několika více kusů ve společnosti klidných menších rybek. Nejlépe vynikne v nepříliš prosvětlené nádrži s kryptokorynami a tmavším dnem.

    Tanichthys albonubes - kardinálka čínská

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: Asie (jižní Čína)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 18 - 22 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
        * Klidná, společenská, mírumilovná rybka, vhodná pro začínající akvaristy, nenáročná na výběr potravy. Snáší i nižší teploty vody, avšak dlouhodobě vysoké teploty nad 24°C jí neprospívají. Tvarem těla je podobná daniím, a také ji vyhovuje společný chov několika více jedinců pohromadě. Byly vyšlechtěny závojové a zlatohřbeté formy.

Nahoru
 
Trnobřiché ryby - Characiformes -
Characidae, Alestidae, Lebiasinidae

Characidy jsou oblíbené, nenáročné, hejnové akvarijní ryby původem z jižní a střední Ameriky nebo Afriky (africké tetry - čeleď Alestidae). Jedná se převážně o drobné, výrazně zbarvené rybky, které si vždy pořizujeme v počtu několika kusů (min. 6-7 ks i více), spokojí se s jakoukoliv potravou a zdržují se většinou ve středních částech nádrže. Typickým znakem je malá tuková ploutvička na hřbetě, v čelistech skrývají drobné zoubky, samečci mají na paprscích řitní ploutve droboučké trny (odtud označení čeledi trnobřiší), za které se mohou při přelovování zachytit v síťce, rybku pak násilím nevytahujeme, ale ponecháme ji ve vodě, aby se postupně sama vyprostila. Samičky jsou na rozdíl od samečků v břichu plnější, případně mají jinak tvarované ploutve, jiné zbarvení nebo velikost. Některé druhy teter vyžadují dostatek rostlinné potravy a v akváriu pak často okusují a požírají vodní rostliny, např. tetra kosočtverečná Hemigrammus caudovittatus dorůstající velikosti až 8 cm, případně i jiné druhy.

    Aphyocharax anisitsi - tetra červenoploutvá

        * Velikost: 5,5 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay, Argentina)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-30° ; teplota: 18-28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * Jsou to nenáročné, snášenlivé, hbité rybky, žijící v houfu, vyžadující dostatek místa k rozplavání. Sameček je štíhlejší, intenzivněji zabarvený. Při přelovování můžou uvíznout v síťce za malý, pouhým okem neviditelný háček na řitní ploutvi. Jejich zabarvení vynikne nejvíce při tření nebo při dopadu slunečních paprsků. Uvádí se, že se v akváriu dožívají 3-5 let.

    Boehlkea fredcochui - tetra modrá

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-15° ; teplota: 22-26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * V akvaristikách se objevuje výjimečně a bývá přehlížena, neboť z neustálého vyrušování, jsou rybky stresované a ztrácí své skutečné vybarvení. Jemně modravé až fialové zabarvení se stříbřitě modrým podélným pásem se objevuje pokud tuto tetru, náročnou na čistotu vody, chováme při slabším osvětlení a v akváriu přistíněném plovoucími rostlinami. Sameček má výraznější kovově modrý pás a bíle lemované konečky ploutví. Je to živá, hejnová rybka, občas může prohánět ve společné nádrži ostatní menší druhy rybek.

    Copella arnoldi - tetra stříkavá

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie) Čeleď: Lebiasinidae - štíhlotělovití
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-15° ; teplota: 23-28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Snadno chovatelná, klidná, nenáročná tetra, s podlouhlým, kulatým tělem, patřící do čeledi Lebiasinidae - štíhlotělovití. Chovejme ji v hejnu, kde převažují samice, v dobře přikryté nádrži, neboť výborně skáčou. Samečci jsou větší, pestřejší, s delšími ploutvemi. Velmi zajímavé je jejich rozmnožování a péče o jikry. Tyto tetry vyskakují při tření nad hladinu a lepí jikry na spodní stranu listů rostlin nahnutých nad hladinou (v akváriu i na krycí sklo např. v místě, kde je položený tmavý předmět). Sameček se pak o jikry stará, ostřikuje je občas vodou pomocí ocasní ploutve. Posléze se líhne plůdek a postupně padá do vody.

    Corynopoma riisei - tetra velkoploutvá

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: jižní Amerika (Kolumbie, Venezuela)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-25° ; teplota: 22-28 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Velmi zajímavé společenské, čilé, mírumilovné rybky, vyžadují dobře osázené, prosvětlené akvárium. Samečci jsou větší než samičky, mají značně větší ploutve, s prodlouženým paprskem dolního laloku ocasní ploutve. Zajímavý je u samců zadní okraj žaberního víčka, který je prodloužený v tenký dlouhý odchlípitelný lalok, na konci rozšířený, sahající až k řitní ploutvi. Neobvyklé je také rozmnožování. Při poutavém páření dochází k vnitřnímu oplození jiker v těle samičky, která je později klade i několikrát za sebou, již bez přítomnosti samečka. Objevuje se také xantorická forma s narůžovělou barvou.

    Gymnocorymbus ternetzi - tetra černá

        * Velikost: 5,5 cm
        * Původ: jižní Amerika (jižní Brazílie, Argentina, Bolívie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20-26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Vysokotělá characida, nenáročná, klidná, mírumilovná, jednoduchý chov i pro začátečníky. Mladé a středně velké rybky upoutají svojí nápadně velkou černou řitní ploutví a tmavou zadní polovinou těla. Jak ryby stárnou, zabarvení ubývá na intenzitě, především samice jsou pak jenom šedé. Sameček je menší a má břišní dutinu rovnou, samička zaoblenou. Jsou známy také prošlechtěné závojové a albinotické formy této tetry.

    Hasemania nana - tetra měděná

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (jihovýchodní Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22-28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Velmi čilá, nenáročná rybka, vyžadující zarostlé akvárium s úkryty i dostatkem volného prostoru. Samečci jsou nádherně měděně až skořicově zabarvení, samičky jsou vybledlejší, žlutavě zbarvené. Tuková ploutvička, charakteristická u jiných teter, chybí. Zejména samečci divoce prohání jak samičky, tak občas i jiné drobnější rybky ve společném akváriu, chovejme je proto vždy v počtu několika více kusů, aby se jejich aktivita zaměřovala pouze na jedince svého druhu.

    Hemigrammus erythrozonus - tetra žhavá

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Guayana)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-15° ; teplota: 22-28 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * Jedna z nejkrásnějších teter, nenáročná na vodu, potravu, ve společné nádrži ji chováme v hejnu spolu s menšími druhy rybek. Její barvy nejvíce vyniknou nad tmavým dnem, při slabším osvětlení, rozptýleném plovoucími rostlinami. Sameček je štíhlejší, samička plnější v bříšku.

    Hemigrammus rhodostomus - tetra červenoústá

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 5,5-7,0 ; dGH - 5-12° ; teplota: 23-26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Jsou to rybky mírumilovné, typicky hejnové, zpočátku spíše plaché, poměrné nenáročné. Oblíbené jsou díky krásné červeni jejich úst, hlavy a černobílému vybarvení ocasní ploutve. Pohlavní rozdíly jsou málo patrné, sameček je mírně štíhlejší.

          Uvádí se, že spíše častěji se v našich nádržích chová velmi podobná tetra Bleherova Hemigrammus bleheri, která má stejné nároky na chov a je odlišitelná podle více rozšířeného červeného zabarvení hlavy, přecházejícího dále za skřele až do přední části těla. Tyto dva druhy, stejně jako tetra červenohlavá Petitella georgiae se navzájem často zaměňují. Rozdíly mezi nimi najdete na této stránce www.characin.com.

    Hyphessobrycon eques syn. callistus, serpae - tetra krvavá (rudá)

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay)
        * Voda: pH - 5,0-8,0 ; dGH - 5-25° ; teplota: 22-28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Nádherně jasně červená až cihlově červená tetra, vyskytující se v mnoha varietách a v nejrůznějších tónech červené barvy s různě velkými příčnými černými skvrnami za hlavou na boku těla. Je to mírumilovná hejnová ryba, platí pro nutnost chovu ve skupince více kusů, kdy jsou rybky čilé a všímavé jen vůči sobě navzájem. Vyhledávají rády úkryty mezi vodními rostlinami, kde postávají hlavou šikmo dolů. Sameček je štíhlejší, sytěji vybarvený.

    Hyphessobrycon flammeus - tetra červená

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, okolí Rio de Janeiro)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-25° ; teplota: 20-28 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Velmi nenáročná, mírumilovná, odolná, hejnová rybka, vhodná pro začátečníky. Doporučuje se, jako u jiných teter, chov aspoň 6-8 kusů, kdy se pak rybky zabývají sami sebou. Při chovu méně jednotlivců jsou pak hašteřivé a obsazují teritoria. Tmavé dno a rostliny na hladině zvýrazňují jejich barvy. Dvě souběžné příčné černé skvrny za skřelemi se ve stáří téměř ztrácí. Sameček je štíhlejší, menší, řitní ploutev má po celé délce černě lemovanou.

    Hyphessobrycon herbertaxelrodi - neonka černá

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 5,5-7,5 ; dGH - 5-15° ; teplota: 22-27 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Čilá, mírumilovná rybka, zdržuje se ráda v hejnu ve volných prostorách v hustě osázeném akváriu, které nesmí být příliš prosvětlené. Obývá převážně střední a horní vrstvy vody, její barvy nejvíce vyniknou v kontrastu s tmavým dnem. Rybka má svůj český název podle třpytivého žlutozeleného pruhu táhnoucího se středem těla, dole lemovaného širším modročerným pruhem. Sameček je štíhlejší v porovnání se samičkou, která je plnější v bříšku.

    Hyphessobrycon megalopterus syn. Megalamphodus megalopterus - fantom černý, tetra fantómová

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-7,5 ; dGH - 5-19°; teplota: 20-26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Jsou to společenské, mírumilovné, hravé hejnové rybky, nechováme je samostatně, kdy se pak stávají plachými. Péče o ně je jednoduchá. Samečci jsou nápadní svými velkými černými hřbetními a řitními ploutvemi, které při námluvách doširoka rozevírají.

    Hyphessobrycon pulchripinnis - tetra citrónová

        * Velikost: 5 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 5,5-8,0 ; dGH - 5-25° ; teplota: 20-28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Je to nenáročná, společenská, hejnová rybka s téměř průhledným tělem s nažloutlým stříbřitým leskem. Nápadné je zabarvení řitní ploutve se sytě žlutou a černou barvou. Sameček je štíhlejší s výraznější kresbou na řitní ploutvi. Tyto tetry nejvíce vyniknou v hustě osázené, slabě osvětlené nádrži, s tmavým pozadím a dnem.

    Hyphessobrycon rosaceus syn. ornatus, bentosi - tetra ozdobná

        * Velikost: 4,5 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Guayana)
        * Voda: pH - 6,0-7,5 ; dGH - 5-20° ; teplota: 22-28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, nutností je mražené, živé krmivo
        * Jedna z nejkrásněji zabarvených tetrovitých ryb, mírumilovné, nenáročné, klidné, odolné, dlouhověké rybky. Nutností je však udržování dobré kvality vody a podávání živé potravy. Červený odstín těla vynikne ve světle utlumeném plovoucími rostlinami nad tmavým dnem. Samečci nás zaujmou, při jejich vzájemném předvádění se, svou dlouze, špičatě protaženou hřbetní ploutví.

    Hyphessobrycon scholzei - tetra černopruhá

        * Velikost: 4-5 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay)
        * Voda: pH - 6,8-8,0 ; dGH - 5-25°; teplota: 20-28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Mírumilovná, čilá, hejnová rybka, bez speciálních nároků na vodu či potravu. Stejně jako některé jiné tetry může podle nálady občas okusovat rostliny. Dříve byla častěji chovaná než dnes, díky svému méně nápadnému vzhledu se mezi akvaristy vyskytuje dnes už jenom zřídka.

    Hyphessobrycon sweglesi syn. Megalamphodus sweglesi - fantom červený

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Kolumbie)
        * Voda: pH - 6,0-7,5 ; dGH - 5-19°; teplota: 20-26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Velmi krásná, mírumilovná, hejnová rybka, v dobře udržovaném a čistém akváriu je nenáročná. Pozor, strádají ve staré, pravidelně neobměňované vodě. Chováme je ve společném akváriu s klidnými, přiměřeně velkými rybami. Samci si často imponují s rozepjatými ploutvemi podobně jako u fantoma černého, aniž by bojovali a ubližovali si. Na rozdíl od samiček mají samci srpovitě protaženou hřbetní ploutev.

    Inpaichthys kerri - tetra královská

        * Velikost: 5 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-15°; teplota: 24-27 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Mírumilovná, společenská, čilá tetra, vyžaduje dobrou kvalitu vody, prostou dusitanů. Akvárium by mělo být bohatě osázené, s tlumeným osvětlením. Mladé rybky jsou nenápadně zbarvené, v dospělosti mají samci po těle výrazně modrý lesk, tuková ploutvička je modrá, u samic červenavá, samičky jsou zbarvené žluto až červenohnědě s výrazným širokým tmavým podélným pruhem přes celé tělo.

    Moenkhausia pittieri - tetra diamantová

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: jižní Amerika (Venezuela)
        * Voda: pH - 6,0-7,5 ; dGH - 5-19°; teplota: 22-28 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - zejména živé krmivo, případně mražené, méně umělá krmiva
        * Společenská, houfová rybka, vyžaduje vydatné krmení živou potravou, kterou lze nahradit mraženou. Mladé rybky mají jednoduché, světle modravé zbarvení, teprve v dospělosti vynikne, hlavně v přítmí a tmavém dně v nádrži, jejich diamantově perleťový lesk šupin. Samečci mají dlouze protažené hřbetní a řitní ploutve.

    Moenkhausia sanctaefilomenae - tetra paraguayská

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19°; teplota: 20-26 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Nenáročná, odolná, mírumilovná rybka, u které se však příliš neuvádí její obliba v občasném okusování jemnolistých rostlin. Přistihnout je při této jejich činnosti je však velmi obtížné. Je pro ni charakteristická nápadně červeně svítící duhovka oka a černý svislý pruh na ocasní ploutvi. Dospělí samečci jsou štíhlejší, samičky plnější v bříšku.

    Nannostomus beckfordi - drobnoústka pruhovaná

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Guayana) Čeleď: Lebiasinidae - štíhlotělovití
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19°; teplota: 24-26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - nutná drobná živá potrava, případně mražená, méně umělé krmivo
        * Nejčastěji chovaná drobnoústka, patřící do tetrám příbuzné čeledi Lebiasinidae - štíhlotělovití. Mírumilovná, společenská, vyžadující dostatek drobné živé potravy, přizpůsobené velikosti jejich malé tlamky. Daří se jí nejlépe při samostatném chovu ve větším houfu, případně ve společné nádrži s klidnými, mírumilovnými, drobnými rybkami. Pečlivě dbáme na čistotu vody a udržujeme nízký obsah dusíkatých látek pravidelnou výměnou části vody. Mají zajímavý třepotavý způsob plování, kdy nehnutelně vydrží stát na jednom místě, přičemž nepostřehnuteně velmi rychle třepotají prsními ploutvemi. Sameček je štíhlejší a má krvavě červenavou řitní a ocasní ploutev. Samečci často předvádí zajímavý rituál vzájemného imponování. Drobnoústky mají odlišné zbarvení v noci, kdy podélný tmavý pás se mění na na dvě velké tmavé skvrny.

    Nematobrycon palmeri - tetra císařská

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay, Kolumbie)
        * Voda: pH - 5,0-7,5 ; dGH - 5-15°; teplota: 22-27 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * Elegantní, společenská, čilá, nenáročná tetra, svoje zbarvení nejvíce ukáže v akváriu s přítmím, vytvořeném plovoucími rostlinami. Samečci si vytváří teritoria, o které spolu neustále bojují, nejsilnější sameček pak vede skupinku několika samic. Proto si pokud možno pořizujeme vždy více samiček než samců. Samečky rozpoznáme podle protažené hřbetní a řitní ploutve, trojlaločně členitá ocasní ploutev je u nich s prodlouženými paprsky.

    Paracheirodon axelrodi syn. Cheirodon axelrodi - neonka červená

        * Velikost: 4,5 cm
        * Původ: jižní Amerika
        * Voda: pH - 4,0-7,0 ; dGH - 5-12° ; teplota: 22 - 27 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * Jedna z nejkrásnějších akvarijních ryb, mírumilovná, v akváriu se zdržuje v hejnu, které se jen málokdy rozpustí. Modrozelený třpytivě zářivý pruh, táhnoucí se po celém těle, je širší než u neonky obecné, pod ním je široký, nádherně červený pruh od skřelí až k ocasu. Samička je jen neznatelně plnější v bříšku než sameček. V nádrži, kde je chováme, by mělo být světlo utlumené plovoucími rostlinami. Chov je bezproblémový, za předpokladu pravidelné výměny části vody a udržování nízké hladiny dusitanů a dusičnanů.

    Paracheirodon innesi - neonka obecná

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Peru, Kolumbie, Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-7,5 ; dGH - 5-15° ; teplota: 20 - 26 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * Jedna z nejoblíbenějších akvarijních rybek, velmi odolná, nenáročná, vyžaduje společnost více jedinců svého druhu, chovejme je v počtu min. 8-10 kusů. Samičky jsou zavalitější a mají podélný zářivě modrý pruh zalomený, zatímco u samečků je rovný. Neonky nejlépe vyniknou v prostředí s tmavším dnem, nepříliš silným osvětlením a v nádrži přistíněné plovoucími rostlinami.

    Petitella georgiae - tetra červenohlavá

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: jižní Amerika (Peru)
        * Voda: pH - 6,0-7,0 ; dGH - 5-12° ; teplota: 22 - 26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Oblíbené tetry, které upoutají krásnou červení hlavy a poutavým vybarvením ocasní ploutve, nenáročné, mírumilovné. Jsou však choulostivé a citlivé na vyšší hladinu dusitanů a dusičnanů. Sameček je štíhlejší, samička je mnohem větší. Od jí podobných teter rodu Hemigrammus, které mají dvě řady zubů, se odlišují pouze jednou řadou zubů, což však pouhým pohledem nerozeznáme. Zpravidla podélný tmavý proužek od středu těla k ocasu je mírně širší a tmavší, hlava je červeně zbarvená pouze v přední části po oči a tmavé černé pruhy na ocasní ploutvi jsou znatelně širší.

    Phenacogrammus interruptus syn. Micralestes interruptus - tetra konžská

        * Velikost: 10 cm
        * Původ: Afrika (Kongo) Čeleď: Alestidae - africké tetrovité
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 23 - 26 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - dostatek živého či mraženého krmiva, hmyz, doplňkem umělé krmivo
        * Nádherná, majestátní tetra z čeledi Alestidae - africké tetry, která hýří při dopadajícím tlumeném světle všemi duhovými barvami. Ráda žije v houfu, ve kterém je klidnější, jinak může být plachá a lekavá. Stává se, že okusuje příležitostně jemnější rostliny. Vyžaduje prostorné, nepříliš hustě osázené akvárium, s dostatkem místa pro plavání. Sameček je mnohem větší, má značně protaženou hřbetní ploutev a prodloužené střední paprsky ocasní ploutve.

    Prionobrama filigera - tetra vláknoploutvá (skleněná)

        * Velikost: 5 cm
        * Původ: jižní Amerika (povodí Amazonky)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-25° ; teplota: 22-28 °C
        * Nádrž: středně velká, podlouhlá
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * Tvarem svého těla i třepotavým způsobem plavání vzdáleně připomíná sumečky průsvitné Kryptopterus bicirrhis. Je to mírumilovná, společenská, odolná, hejnová rybka, obývající střední a horní část akvária. Samečci mají nízké tělo, samičky jsou téměř dvojnásobně vysoké.

    Pristella maxillaris - tetra průsvitná

        * Velikost: 4,5 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Guayana)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-25° ; teplota: 22-28 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * Ideální rybka pro začátečníky do společného akvária, je mírumilovná, věčně čilá. V přesvětlené nádrži bývá plachá a bledě vybarvená. Chováme ji proto ve více exemplářích s mírumilovnými druhy ryb v dobře osázeném akváriu, zastíněném místy plovoucími rostlinami. Sameček je menší, štíhlejší, plynový měchýř, viditelný v prosvítajícím těle, je zašpičatělý, u samičky zakulacený.

    Thayeria boehlkei - tetra křivopruhá

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Bývá lidově nazývána jako "hokejka", podle charakteristického sytě černého pruhu táhnoucího se od skřelí a zalomeného u kořene ocasní ploutve dále dolů. Jsou to mírumilovné, společenské, hejnové rybky, při vyrušení výborně skáčou, jsou proto nutná těsná krycí skla. Rybka plave normálně, pouze v klidu zaujímá postoj hlavou nahoru. Udržujeme vysokou čistotu vody její pravidelnou výměnou neboť rybky jsou citlivé na zvýšené množství dusitanů a dusičnanů. Pohlaví je obtížně rozlišitelné, pouze samička je v době tření plnější v břišní části těla.

Nahoru
 
Živorodky - Poeciliidae -

Živorodky jsou ryby, u kterých dochází k vnitřnímu oplození jiker a vývinu zárodků uvnitř těla samičky, která pak rodí živé mladé rybky. Domovem živorodek je střední a jižní Amerika i přilehlé ostrovy. S původními druhy živorodek se v akváriích většinou již nesetkáme, byla vyšlechtěna celá řada nejrůznějších barevných a tvarových forem pavích oček, mečovek, plat apod. Samečci mají řitní ploutev přeměněnou v tzv. gonopodium, s jehož pomocí dochází k oplodnění jiker uvnitř těla samičky. Samičky mají řitní ploutev normální, bývají větší, méně pestřeji zabarvené a s jiným tvarem hřbetní a ocasní ploutve. Jsou to všežravé, nenáročné rybky, vyžadující dostatek rostlinné potravy. Necítí se dobře a dlouhodobě nepřežívají v příliš měkké a kyselé vodě.

    Girardinus metallicus - živorodka lesklá

        * Velikost: 5cm sameček, 8 cm samička
        * Původ: střední Amerika, Kuba
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 22-25 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo, rostlinná potrava
        * Tato živorodka není nijak nápadně zbarvená, její boky se lesknou stříbřitě až mosazně, je proto akvaristy přehlížena a v prodejnách je velkou vzácností. V akváriu je mírumilovná, dlouhověká, péče o ní je nenáročná. Je však teplomilnější, vyhovuje jí dobře osázené a prosvětlené akvárium, které může být i na velmi slunném místě. Vyžaduje dostatek rostlinné potravy, hlavně ve formě řas. Vzhledem k délce těla velmi dlouhé tenké gonopodium samečka je černě zabarvené.

    Phalloceros caudimaculatus reticulatus - živorodka kropenatá

        * Velikost: 3,5 cm sameček, 6 cm samička
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie, Uruguay, Paraguay)
        * Voda: pH - 7,0-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 20 - 24 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
        * Živorodka kropenatá je poddruhem živorodky jendnoskvrnné Phalloceros caudimaculatus (charakteristická jedinou skvrnou uprostřed těla). Tato nenáročná, mírumilovná rybka se nesmí chovat dlouhodobě v příliš vysokých teplotách vody, postačí pouze běžná pokojová teplota, hodí se k nim menší mírumilovní společníci. Akvárium hustě osázíme mnoha rostlinami, kde může vylíhlý plůdek najít úkryty před kanibalskými rodiči.

    Poecilia reticulata - živorodka duhová, paví očko, gupka foto - samička

        * Velikost: 3,5 - 5 cm
        * Původ: jižní Amerika
        * Voda: pH - 7,0-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 18 - 28 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * Co říct k této jednoznačně nejznámější akvarijní rybce, se kterou jen málokterý z akvaristů nezačínal. Samečci udivují svou mnohotvárností ploutví i barevnými odstíny a kresbami. Dle tvaru hřbetních a ocasních ploutví se rozlišuje několik chovných forem - kruh, jehla, plamének, rýč, lyra, horní mečík, dolní mečík, vlajka, šerpa, vějíř, triangl - které jsou i mezinárodně uznávanými standardy na pořádaných soutěžních výstavách.
          Paví očka můžeme chovat i v malém akváriu spolu s jinými drobnými mírumilovnými rybkami. Chov i odchov jsou jednoduché. Březí samičku snadno rozpoznáme podle tmavé skvrny v zadní části břicha u řitního otvoru. Jedno páření vystačí pro oplození jiker v těle samice na dva, tři i více vrhů. Potěr se dá bezproblémově vykrmit jemnou umělou vločkovou potravou. Pro odchov velkých, zdravých, kvalitních jedinců je však nutný přísun jiného, hlavně drobného živého krmiva, např. larvy komárů. Ve společné nádrži z počátku jejich častá mláďata požírají ostatní rybky, časem však ztratí o neustále nové potomstva zájem a populace z několika různě odrostlých vrhů se utěšeně rozrůstá. Pro cílevědomý odchov výhradně jednoho barevného a tvarového typu je nutné pečlivě vybírat chovné exempláře, musíme včas oddělovat samičky od samečků, rybky neodpovídajících vybarvení a tvarů se z chovu vyřazují. Kromě trpělivosti je nutný velký počet menších akvárií. Velmi prošlechtěná paví očka jsou ale choulostivější, mají větší nároky na čistotu a kvalitu vody, bývají také náchylnější k nemocem.

    Poecilia sphenops - živorodka ostrotlamá, Black Mola foto - původní forma

        * Velikost: 8 cm
        * Původ: střední a jižní Amerika
        * Voda: pH - 7,5-8,2 ; dGH - 11-30° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
        * Nejčastěji v obchodech prodávané černé i lyrovité chovné variety této živorodky jsou velmi mírumilovné, společenské. Jsou však také, jako každé uměle vyšlechtěné formy, choulostivější a citlivější. Jsou teplomilné, vyžadují dostatek rostlinné potravy, hlavně zelených řas, které lze nahradit spařenými listy salátu, špenátu, kopřiv nebo kvalitním umělým krmivem s obsahem rostlinné složky. Mezi potěrem z jednoho vrhu je vždy určité procento jedinců, ne zcela černých, různě tečkovaných s šedozeleným podkladem, další jsou sice celí černí, ale se zlatě lemovanými oky, u lyrovitých variet má jen část potomstva lyrovité ploutve. U velmi přešlechtěných forem se nadbytek černého pigmentu může projevit až děravěním ploutví. Často doporučované přidávání soli do vody (cca 1 kávová lžička na 10 l) je vhodné pouze pokud rybky chováme v měkké až polotvrdé vodě.

    Poecilia velifera - živorodka velkoploutvá

        * Velikost: 12 cm
        * Původ: střední Amerika
        * Voda: pH - 7,0-8,0 ; dGH - 13-19° ; teplota: 24 - 28 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, mražené, živé krmivo, umělé vločkové krmivo
        * Podobně jako u jiných živorodek existuje velké množství barevných forem. Jsou běžní také kříženci s živorodkou širokoploutvou Poecilia latipinna, oba tyto druhy lze od sebe jen obtížně rozeznat. Jsou známí různí albíni, černé, červené, skvrnité, zlaté formy, u kterých ani nejde určit ke kterému druhu s určitostí přísluší. Původní forma žije ve volné přírodě ve sladkých i brakických vodách, v akváriu je nutný chov ve tvrdé vodě, případně můžeme vodu přisolit (1-2 kávové lžičky na 10 l). Tyto živorodky jsou značně teplomilné, choulostivější a náročnější než kříženci jsou původní divoké formy. Pro vývin nádherně vysoké hřbetní ploutve u samečků je nutný přísun velkého množství řas a rostlinné potravy, dále také chováme rybky pokud možno v přímo prosluněné nádrži. Pokud se necítí dobře, pohupují se na jednom místě se staženými ploutvemi, následně někdy pomáhá zvýšení teploty nebo přidání soli do vody.

    Xiphophorus helleri - mečovka

        * Velikost: 10 cm
        * Původ: střední Amerika
        * Voda: pH - 7,0-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 20 - 27 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
        * Samečci mečovek se svým typickým mečíkem, což jsou dlouze protažené paprsky v dolní části ocasní ploutve, při námluvách prudce a divoce obeplouvají samičky vpřed i vzad a mečíkem se jich dotýkají. Pokud je v nádrži samečků více, navzájem spolu bojují a nejsilnější své soky zahání. Mečovky jsou mírumilovné, společenské rybky, vyžadující dostatek rostlinné i živé potravy. Důležitá je také pravidelná výměna části vody a odkalování dna nádrže, neboť jejich výkaly silně znečisťují vodu. Jsou to vhodné rybky i pro začátečníky, ale často se zapomíná, že vyžadují dostatek prostoru - tzn. velkou nádrž min. 200 l. V menším akváriu nedorostu do své maximální velikosti a jejich potomstvo zde zakrní. V našich nádržích najdeme mnoho různých chovných forem - mečovky zelené, červené, oranžové, skvrnité berlínské, černé hamburské, lyrovité a další.

    Xiphophorus maculatus - plata skvrnitá

        * Velikost: 5 cm
        * Původ: střední Amerika
        * Voda: pH - 7,0-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 18 - 25 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
        * Plata skvrnitá se odlišuje od platy pestré zpravidla kratším, vyšším tělem ze stran mírně zploštělým. Samečci platy skvrnité i platy pestré jsou menší, štíhlejší, ocasní ploutev je bez mečíku. Platy jsou nenáročné, vhodné pro začínající akvaristy, všežravé, dostatek řas a rostlinné potravy je žádoucí. V akváriích se běžně chová několik nejznámějších běžných chovných forem a další novinky neustále vznikají - známe rudé platy korálové, plata měsíční, wagteil, kometa, tuxedo, marigold, simpson s vysokou hřbetní ploutví a další. Především velmi prošlechtěné chovné formy, často dovoz z asijských odchoven jsou velmi choulostivější, teplomilnější.

    Xiphophorus variatus - plata pestrá

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: střední Amerika
        * Voda: pH - 7,0-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 18 - 25 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
        * Je o něco větší, s delším tělem, než předchozí plata skvrnitá a není ani tak rozšířená. Péče o ně je jednoduchá, dobře se cítí v hustě zarostlé nádrži. Z potravy jim vyhovuje dostatek řas, jejichž porosty spásají a ve kterých se nachází různé mikroorganismy, kterými se také živí. Jejich potěr se v prvních dnech života může takto živit i bez jiné doplňující potravy. Také u této rybky existuje nepřeberné množství chovatelských forem, ochotně se kříží s jinými druhy rodu Xiphophorus, včetně mečovek.

    U všech chovných forem plat, mečovek, pavích oček je nutné při cílevědomém odchovu jednotlivé variety důsledné oddělovat, neboť živorodky se odchovávají téměř "samy" a o nestandardní křížence různých forem není u prodejců žádný zájem a je obtížné se jich pak zbavit (pouze snad chovatelé cichlid je vezmou jako krmivo). Vyšlechtit totiž čistokrevnou formu vyžaduje dlouholetou, selektivní, náročnou práci, a proto často profi-chovatelé záměrně umísťují před prodejem několik forem společně, čímž dochází k nekontrolovatelném křížení a tímto způsobem si brání své chovy před nežádoucí konkurencí. Takové rybky z akvaristiky pak nelze použít jako chovné ryby, jejich potomstvo je různě barevné, strakaté a objevují se zcela nepředvídatelné formy.

Nahoru
 
Labyrintky - Belontiidae -

Labyrintky pocházejí převážně z jižní a jihovýchodní Asie. Jejich typickým znakem je pomocný dýchací orgán - labyrint, díky kterému mohou přijímat atmosférický kyslík, který nadechují z hladiny. Labyrint je kostěný pár žaberních oblouků pokrytý hustě prokrvenou sliznicí, umístěný v horní části žaberní dutiny. Díky tomu obývají ve své domovině mělké, kalné, velmi teplé vody s malým obsahem kyslíku. Labyrintkám neprospívá dýchání velmi chladného vzduchu nad hladinou, s odlišnou teplotou než má voda, pozor např. v zimě při větrání. Většinou jsou labyrintky nenáročné na vodu a potravu, mírumilovné k ostatním rybám, vhodné do dostatečně velké nádrže. U některých druhů často uváděná nesnášenlivost a rvavost je typická pouze k příslušníkům stejného druhu (např. bojovnice, rájovci, i čichavci šedí). Proto by akvárium mělo být přiměřeně velké a s dostatkem úkrytů. Samečci jsou v dospělosti výrazněji zbarvení než samičky, s protáhlejšími, delšími některými ploutvemi. U mnoha druhů samečci v době rozmnožování staví na hladině pěnové hnízdo z bublinek vzduchu a ústního sekretu zapletené do plovoucích rostlin, ve kterém potom samec hlídá jikry.

    Betta splendens - bojovnice pestrá

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: jihovýchodní Asie (Sumatra, Borneo, Indonésie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 30 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - nutné živé, mražené krmivo, méně umělé vločkové krmivo
        * Množství vyšlechtěných závojových forem této labyrintky zahrnuje barevnou škálu od albínů, přes bojovnice v barvách žluté, červené, fialové, modré, zelené až po černé a různé barevné kombinace. Samečci jsou mezi sebou velmi rvaví, nesnášenliví a jejich vzájemné souboje končí potrháním značně velkých, protažených ploutví i vykousanými kousky masa, často také smrtí slabšího z protivníků. Chováme proto v jedné nádrži maximálně jednoho samečka i s několika více samicemi, které jsou menší s normálními ploutvemi. Je nutné je mít v akváriu dobře osázeném rostlinami, s několika úkryty, k jiným rybkám jsou snášenlivé. Samci se při odchovu co nejdříve rozdělují po jednom do malých nádržek, tak aby na sebe vzájemně viděli. Ploutve jim pak, při neustálém vzájemném imponování a roztahování do bojového postavení, sílí a mohutní. Samečci reagují také na svůj obraz v zrcadle. V jihovýchodní Asii se dosud bojující samečci využívají k pořádání zápasů, na které se uzavírají sázky.

    Colisa lalia - čichavec zakrslý

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: Asie (Pákistán, Indie, Bangladéš)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 24 - 28 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
        * Samečci tohoto drobného čichavce jsou překrásně modročerveně příčně pruhovaní s modravě lesklým hrdlem. Tělo je krátké, vysoké, samičky jsou nenápadně stříbřitě zbarvené jen s náznaky proužků. Jsou to oblíbené, mírumilovné rybky, avšak poměrně plaché, lekavé a často jsou háklivé na jakékoliv znečištění vody a náchylné k různým nemocem. Ve společném akváriu je chováme pouze s klidnými, drobnými rybkami. Byly vyšlechtěny také různě zbarvené formy - červená, modře neonová a zlatá.

    Helostoma temmincki - čichavec líbající

        * Velikost: 15 cm Čeleď: Helostomatidae
        * Původ: jihovýchodní Asie (Thajsko, Sumatra, Indonésie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Na rozdíl od jiných labyrintek nemá vláknovitě protažené břišní ploutve. V našich akváriích se většinou objevuje zlatá (xantorická) forma těchto čichavců, původní zbarvení je zelenavě šedé. Pohlaví je velmi obtížně rozlišitelné, dospělé samice jsou pouze nepatrně plnější v břišní části. Jejich typickým projevem je vzájemné přetahování, jakoby "líbání" vyšpulenými pysky, rybky si tímto zřejmě vzájemně porovnávají svoji sílu. Pomocí svých mohutných širokých rtů, zevnitř osázených drobnými zoubky, spásají porosty řas, ale také poškozují a okusují rostliny. Jinak to jsou klidné, mírumilovné, nenáročné rybky, vzhledem ke své velikosti vyžadují velkou, prostornou nádrž a společnost klidných ryb, odpovídajících jejich vzrůstu.

    Macropodus opercularis - rájovec dlouhoploutvý

        * Velikost: 8 cm
        * Původ: jihovýchodní Asie (jižní Čína, Tchaj-Wan, Vietnam, Korea)
        * Voda: pH - 6,0-8,5 ; dGH - 5-30° ; teplota: 15 - 26 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - mražená, živá potrava, umělé vločkové krmivo
        * Nejstarší, prvně chovaná akvarijní ryba v Evropě, již od r. 1869 (Francie). Nenáročná, přizpůsobivá, odolná ryba, přijímající jakoukoliv potravu a snášející i nižší teplotu vody. Přes léto je tak možný i chov pod širým nebem v zahradním rybníčku. Při vyhladovění dokáže s úspěchem požírat ploštěnky a nezmary. Zbarvení původní formy je světle hnědé s několika modrozelenými nebo červenohnědými příčnými pruhy. Objevuje se také albinotická forma. Samičky jsou menší, světleji zbarvené, s kratšími ploutvemi, samci jsou zářivěji zbarvení s prodlouženými paprsky ploutví. Dospělí samci jsou vůči sobě navzájem dosti agresivní a bojovní, chováme je proto v prostorné, nepřerybněné nádrži s mnoha úkryty. Vůči ostatním rybám jsou samci výbojní pouze v době tření, kdy střeží své teritorium s plovoucím hnízdem.

    Trichogaster leeri - čichavec perleťový

        * Velikost: 10 cm
        * Původ: jihovýchodní Asie (Malajsie, Thajsko, Indonésie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Jedna z nejkrásnějších akvarijních ryb. Jsou mírumilovní, dlouhověcí, vyžadují větší dobře osázené akvárium s plovoucími rostlinami a společnost klidných, i menších rybek. Při dlouhodobém krmení živými nitěnkami jsou náchylní k vředovité formě infekční vodnatelnosti, podobně také při zhoršené kvalitě vody a vyšších hodnotách dusitanů. Samci mají dlouze protaženou hřbetní ploutev, zasahující až nad ocasní ploutev, jednotlivé paprsky řitní ploutve jsou prodloužené, hrdlo a přední část řitní ploutve jsou oranžovočervené, v době tření září nádhernou sytou červení.

    Trichogaster trichopterus - čichavec šedý foto - zlatá forma

        * Velikost: 12 cm
        * Původ: jihovýchodní Asie (Thajsko, Sumatra, Indonésie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20 - 28 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
        * Výchozí forma čichavce šedého je charakteristická dvěma tmavými skvrnami, první je ve středu těla, druhá u ocasní ploutve, na šedavém stříbromodrém podkladu. Častěji se nabízí uměle vyšlechtěná forma "COSBY" s tmavě modravou mramorovou kresbou na těle, a také zlatá forma zbarvená do žlutava. Jsou to ryby nenáročné, přizpůsobivé, vůči jiným rybkám mírumilovné, vhodné do společné nádrže. Jsou lekaví při otřesech a prudkých pohybech u nádrže. Samečci i samičky jsou vůči sobě navzájem dosti agresivní a temperamentní. Při, navenek dosti drsných, vzájemných potyčkách a honičkách si však nijak neubližují. Ovšem podmínkou je chov ve velké prostorné nádrži, dobře osázené s mnoha přirozenými skrýšemi. Samečky rozpoznáme podle zašpičatělé a dlouze protažené hřbetní ploutve. Při vyhladovění dokáží s chutí požírat nezmary a ploštěnky.

Nahoru
 
Vrubozubcovité ryby - cichlidy - Cichlidae

Cichlidy patří mezi ryby, u nichž je vyvinuta velmi intenzivní péče o své potomstvo. Rozlišujeme cichlidy pocházející z jižní a střední Ameriky a z Afriky. Z velkého počtu druhů se do společného akvária hodí pouze malé druhy cichlid (rody Apistogramma, Nannacara, Mikrogeophagus), z větších cichlid pak pouze klidné a mírumilovné druhy (skaláry Pterophyllum, některé akary Aequidens). Pro začátečníky se také nehodí klidní a majestátní terčovci Symphysodon, vyžadující vysokou teplotu 28-30°C, velmi čistou a měkkou vodu. Převážná většina ostatních druhů cichlid jsou bojovné až rvavé ryby, hájící si důrazně svá teritoria, ničící a požírající vodní rostliny. U většiny cichlid se obtížně rozlišuje pohlaví, pouze v období tření rozpoznáme samičku podle tzv. kladélka jiker. Africké druhy cichlid z jezer Tanganika a Malawi, tzv. tlamovci, přechovávají své jikry i vylíhlý potěr v tlamce. Další druhy kladou jikry do různých jeskyněk, vyhloubených jamek ve dně, na ploché kameny nebo na široké listy rostlin. Následně je rodičovský pár, případně pouze jeden z rodičů, chrání a ošetřuje, stejně jako vykulený plůdek, a to i po dobu několika týdnů až měsíců. Cichlidy vyžadují kvalitní a pestré krmení, zejména živou potravou, kterou lze nahradit mraženým krmivem, mnohé druhy vyžadují i dostatek rostlinné potravy. Umělá suchá krmiva rybám jednostranně dlouhodobě nesvědčí, i když si na ně dokážou navyknout, používáme je pouze jako doplněk jejich potravy.

    Aequidens pulcher - akara modrá

        * Velikost: 15 cm
        * Původ: Jižní Amerika (Trinidad, Venezuela)
        * Voda: pH - 6,5-8,0 ; dGH - 5-25° ; teplota: 20 - 25 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - převážně živé, mražené krmivo, umělé krmivo jako doplněk
        * I přes svou velikost to jsou poměrně klidné a mírumilovné cichlidy, neničí rostliny a neryjí ve dně. Agresivnější jsou pouze v době tření, kdy jako u jiných cichlid pár brání své teritorium. Jsou to nenáročné rybky, vyžadující značné množství především živé potravy. Proto také jejich výkaly silně znečišťují vodu a je tedy nutná její pravidelná častá výměna. V neudržovaném akváriu akary chřadnou a trpí chorobami. Sameček má hřbetní a řitní ploutev protažené do špičky.

    Apistogramma cacatuoides - cichlidka papouščí

        * Velikost: sameček 8 cm, samička 5 cm
        * Původ: Jižní Amerika (Peru, Kolumbie, Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 24 - 27 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - převážně živé, mražené krmivo, sušené krmivo jako doplněk
        * Jsou to nenáročné, mírumilovné cihlidky, vhodné do společné nádrže, kde se zdržují většinou u dna, spokojí se s běžnou vodovodní vodou, ve které se můžou také pravidelně vytírat i s následnou péčí o své potomstvo. Sameček je téměř dvojnásobně větší než samička, pestřeji vybarvený, s mohutnými pysky na velké tlamce. Původní, klasicky zbarvená forma je vzácností, častější jsou různě barevné varianty, červené, oranžové, žluté apod.

    Cleithracara maronii syn. Aequidens maronii - akara hnědá

        * Velikost: 10 cm
        * Původ: Jižní Amerika (Guayana)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 25 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - převážně živé, mražené krmivo, umělé krmivo jako doplněk
        * Jedna z nejklidnějších, mírných cichlid, velmi dobře se hodí do většího společného akvária i spolu s menšími rybkami. Péče a chov nejsou problematické, v nádrži vyžadují dostatek úkrytů a klidné společníky. Jejich zbarvení je velmi variabilní, mění se podle nálady rybek a prostředí. Pohlaví je obtížně rozeznatelné, sameček je zpravidla větší a má mírněji protažené konečky hřbetní a řitní ploutve.

    Mikrogeophagus ramirezi syn. Apistogramma, Papiliochromis ramirezi - cichlidka Ramirezova

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: jižní Amerika (Venezuela, Kolumbie)
        * Voda: pH - 5,0-7,0 ; dGH - 5-12° ; teplota: 24 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - převážně živé, mražené krmivo, doplněné umělým krmivem
        * Tato krásná rybka patří k tzv. malým cichlidkám. Je krátkověká, dožívá se kolem dvou let. Je náročnější na kvalitu vody a choulostivá při přelovování a změnách parametrů vody. Ve špatném prostředí trpí mnoha chorobami, např. vodnatelností a tuberkulózou. Rybky jsou navíc citlivé na chemikálie i léčiva. V akváriu vyžadují prostředí plné úkrytů, jeskyněk, kořenů, množství dobře rostoucích rostlin a klidné, mírumilovné společníky. Pestřejší sameček je větší než samička, má protažené ploutve, zejména první tvrdé paprsky hřbetní ploutve. Existuje více různě zbarvených chovných forem: zlaté - xantorické, albinotické, závojové.

    Pterophyllum scalare - skalára amazonská

        * Velikost: 12 cm, výška až 20 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-15° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - nutné živé, mražené krmivo, umělé krmivo jako doplněk
        * Skaláry patří mezi nejznámější a nejpopulárnější akvarijní ryby. Zbarvení původních divokých forem skalár je stříbřité s 5-7 tmavými příčnými pruhy, ze kterých tři jsou sytě černé. Během let bylo vyšlechtěno velké množství rozličných barevných i závojových fotem - kouřové, černé, mramorové, zlaté, albíni a mnoho dalších. Skaláry vyžadují bezpodmínečně dostatek různorodé živé potravy. Chováme je ve velkých nádržích, vysokých alespoň 50 cm. Jsou to majestátné, dlouhověké, klidné ryby, pouze v období tření, kdy tvoří revíry, jsou agresivnější. Mohou být lekavé a citlivé na hluk, při transportu jsou choulostivé, raději přemísťujeme jen rybky mladé. Jsou dosti vnímavé vůči chemikáliím a léčivům, v případě potřeby je léčíme zvýšením teploty až na 32°C, případně přidáním roztoku soli. Můžeme je chovat i ve společné nádrži, přitom chov spolu s drobnějšími druhy rybek (tetry, neonky) je možný za předpokladu, že je spolu chováme odmalička. Pokud ovšem do nádrže s dospělými skalárami přidáme nové, malé rybky, stanou terčem útoků skalár, které je považují za potravu. Pohlaví je nesnadno zjistitelné, spolehlivým znakem je pouze v období tření rozdílný tvar vystouplého kladélka (močopohlavní bradavky), u samců je zašpičatělé, u samic válcovité. Dospělí velcí samci mívají vyklenuté čelo s menším tukovým hrbolem.

Nahoru
 
Sumci - Siluriformes -

Z velkého množství nejrůznějších sumcovitých ryb rozšířených po celém světě, se v našich akváriích vyskytují v převážné většině dvě skupiny drobných sumečků pocházejících z jižní Ameriky.
Krunýřovci - Loricariidae -

Sumci z čeledě krunýřovcovitých obývají ve svém přirozeném prostředí většinou rychle tekoucí vody, k tomu mají přizpůsobené ploché tělo a z tlamky vytvořenou přísavku, pomocí které se přidržují v proudící vodě. Jiní krunýřovci, např. rod Otocinclus, se vyskytují i ve stojatých, pomalu tekoucích vodách a dokáží dýchat atmosférický kyslík pomocí části sliznice střeva, případně velcí krunýřovci rodů Hypostomus a Glyptoperichthys díky silně prokrvené sliznici žaludku. Krunýřovci mají povrch těla pokrytý tenkými kostěnými destičkami, které vytvářejí ochranný krunýř. Zajímavým způsobem regulují krunýřovci množství světla dopadajícího do oka a to pomocí zvláštního laloku vyčnívajícího z okraje duhovky oka, jehož rozpínáním a stahováním reagují na intenzitu světla. Samečky krunýřovců poznáme podle trnovitých výrustků na hlavě. Většinou je u krunýřovců vyvinutá také péče o potomstvo, vytírají se do různých dutin a sameček pak ošetřuje a hlídá jikry i plůdek. Krunýřovci vyžadují dostatek nejen rostlinné potravy, ale i potravu živočišného původu, dále jsou pro ně nezbytné balastní látky, které jim zajistíme např. vloženým kořenem, jenž pak ožírají a seškrabují jeho povrch.

    Ancistrus sp. - krunýřovec

        * Velikost: 10-15 cm
        * Původ: jižní Amerika
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20 - 27 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, řasy, také živé, mražené krmivo, tablety na dno
        * Jsou to v akváriích nejčastěji chovaní krunýřovci. Přesné druhové určení je nejisté, nejčastěji uváděné druhy jsou navzájem velmi podobné, možné je také mezidruhové křížení: krunýřovec mnohoostný Ancistrus multispinnis - tmavošedě zbarvený s jednotlivými světlými body, ocasní ploutev světle lemovaná; krunýřovec modrý Ancistrus dolichopterus - tmavě hnědé až šedé tělo s modročerným nádechem; krunýřovec skvrnitý Ancistrus cirrhosus - hnědě až tmavohnědé zbarvení se světlými nepravidelnými skvrnami, ploutve hnědavé s tmavými kulatými skvrnami, vpředu na hřbetní ploutvi je sytě černá skvrna.
          Tito krunýřovci jsou velmi nenároční, klidní, mírumilovní, dají se chovat i ve společném akváriu, ve kterém zajistíme dostatek skrýší, tmavých míst, štěrbin mezi kameny, kořeny. Svými přísavnými ústy spásají porosty zelených řas. I když rostlinná složka tvoří podstatnou část jejich potravy, neměla by chybět ani živočišná složka. Důležitý je také dostatek balastních látek, který jim snadno zajistíme umístěním kořenu, jehož povrch pak krunýřovci ožírají. Pozor! Jedinci velcí nad 6 cm mají v oblibě listy velkých rostlin, hlavně šípatkovců, které doslova ostrouhají. Zabránit jim v tom můžeme dostatečným krmením rostlinou potravou - plátky zeleniny, spařené listy salátu, kopřiv, špenátu apod. Dospělé samce snadno rozpoznáme podle kožovitých, rozvětvených výrůstků na rypci a čelu, které u samic chybějí nebo jsou jen částečně vyvinuty. Samice i samci mají pod očima vztyčitelné zkostnatělé trny.

    Dasyloricaria filamentosa syn. Loricaria filamentosa - krunýřovec vláknoocasý

        * Velikost: 15 cm
        * Původ: jižní Amerika (Kolumbie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20 - 27 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, řasy, také živé, mražené krmivo, tablety na dno
        * Další v akváriích úspěšně rozmnožovaný krunýřovec, s dlouze protaženým tělem, které se v zadní části velmi zužuje. Horní paprsek ocasní ploutve je dlouze vláknitě protažený. Samečka rozpoznáme od samičky podle horní strany prsních ploutví, která je pokrytá štětinovitými výrůstky. Nároky na chov, prostředí v akváriu, potravu jsou stejné jako u rodu Ancistrus.

    Otocinclus affinis - krunýřovec jednopruhý

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 20 - 26 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, řasy, také drobné živé, mražené krmivo, tablety na dno
        * Malý, drobný krunýřovec, který se hodí i do menšího společného akvária, bývá však pouze velmi vzácně nabízen v akvaristických prodejnách. Vyžaduje velmi dobrou kvalitu vody, přistíněnou, provzdušněnou, hustě zarostlou nádrž. Vede skrytý, noční život, přes den je přisátý na rostlinách a kamenech. Rybky dokáží přijímat i atmosférický kyslík z hladiny, která nesmí být příliš hustě zarostlá plovoucími rostlinami. Pohlaví je obtížně rozeznatelné, sameček je štíhlejší, o něco menší. Nevytírá se do dutin, jikry klade volně na rostliny, kameny i přilepuje na stěny akvária.

    Rineloricaria lanceolata - krunýřovec kopinatý

        * Velikost: 12 cm
        * Původ: jižní Amerika
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 24 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, řasy, také živé, mražené krmivo, tablety na dno
        * Krunýřovec, který je také vhodný do společné nádrže, dorůstá o něco menší velikosti než krunýřovec vláknoocasý, se kterým jsou si velmi podobní, na rozdíl od něj má na okrajích ocasní ploutve protažené horní i dolní paprsky, Nároky na chov jsou stejné. Sameček se od samičky odlišuje hustým štětinkovitým porostem po stranách hlavy a na ostnech prsních ploutví.


Pancéřníčci - Callichthyidae -

Pancéřníčci jsou mírumilovné, hejnové rybky, zdržující se při dně nádrže, kde neustálým pohybem prohledávají a kypří písek a hledají různé zbytky potravy. Velmi tak přispívají k prokysličování a čistotě akvarijního dna. Chováme je vždy po více kusech, jsou mírně plaší a lekaví, nesnáší silné světlo a v nádrži jim poskytneme dostatek úkrytů. Jejich tělo je po straně pokryto dvěma řadami překrývajících se kostěných destiček, kolem úst mají různý počet vousků s různou délkou, které slouží jako hmatový a chuťový orgán. Mají vyvinuté přídavné střevní dýchání, kdy naberou na hladině vzduch, polknou ho, ve střevě pak dojde k využití kyslíku a zbytek plynů nakonec vychází řitním otvorem ven. I když je detrit a různé zbytky potravy podstatnou částí jejich potravy, vyžadují také další krmení živou případně umělou potravou.

    Corydoras aeneus - pancéřníček zelený

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: jižní Amerika (Venezuela, Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímají ze dna
        * V akvaristikách často nabízený pancéřníček zlatopásý Corydoras schultzei je stejný druh, uváděný dříve samostatně. Je to velmi běžný pancéřníček, mírumilovný, zdržuje se rád v hejnu. Potravu přijímají vždy ze dna, proto v akváriu použijeme jemnější písek, bez ostrých hran, aby se předešlo při jejich častém rytí ve dně, poškození vousků. Samci jsou menší a štíhlejší než samičky. Mají přídavné střevní dýchání, proto občas bleskově vystřelují nadechnout se k hladině, je tedy nutný volný přístup bez hustého porostu plovoucích rostlin.

    Corydoras eques - pancéřníček zelenavý

        * Velikost: 5 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 2-25° ; teplota: 22 - 26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímají ze dna
        * Tento pancéřníček je velmi podobný pancéřníčku zelenému C. aeneus, liší se od něj zřetelnou oranžovočervenou skvrnou za hlavou, patří k nenáročným rybkám, požadavky na chov má stejné jako výše uvedený druh.

    Corydoras paleatus - pancéřníček skvrnitý

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: jižní Amerika (Brazílie)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 18 - 26 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímají ze dna
        * Spolu s pancéřníčkem zeleným je nejčastějším druhem v našich nádržích. Je velmi nenáročný, odolný, hejnový. Byl prvním druhem z rodu Corydoras rozmnoženým v akváriu. Běžná je i albinotická forma tohoto pancéřníčka.

    Corydoras panda - pancéřníček panda

        * Velikost: 4 cm
        * Původ: jižní Amerika
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 18 - 23 °C
        * Nádrž: malá - středně velká
        * Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímají ze dna
        * Nápadně atraktivní pancéřníček. Nároky na chov jsou stejné jako u ostatních druhů pancéřníčků, tzn. hejno několika kusů, jemný substrát dna se zaoblenými hranami drobných kamínků, cíleně krmit a nespoléhat se jen na to, že si rybky najdou nějaké zbytky potravy.

    Corydoras trilineatus - pancéřníček třípruhý

        * Velikost: 6 cm
        * Původ: jižní Amerika (Peru)
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímají ze dna
        * Velmi podobným druhem je pancéřníček leopardí Corydoras julii, chová se však velmi vzácněji a často se zaměňuje právě za pancéřníčka třípruhého, který má kresbu na hlavě síťovitou, kdy jednotlivé tečky jsou vzájemně pospojované.

    Megalechis thoracata syn. Hoplosternum thoracatum - pancéřníček kropenatý

        * Velikost: 15 cm
        * Původ: jižní Amerika
        * Voda: pH - 6,0-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 18 - 28 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímají ze dna
        * Jediný druh z tzv. velkých pancéřníčků běžně chovaný v akváriích. Je to nenáročný, velký, robustní, mírumilovný pancéřníček, vhodný pouze do velké společné nádrže spolu s přiměřeně velkými rybami a s dobře zakořeněnými rostlinami, neboť tyto ryby značně ryjí ve dně. Samci jsou vybarvenější, méně statní, ostny prsních ploutví jsou výrazně zesílené a rezavě hnědé. Vytírají se do předem postaveného pěnového hnízda pod velkými listy rostlin splývajících na hladině, samec jikry i potěr agresivně chrání.

Nahoru
 
Další druhy
Duhovky - gavúnci - Melanotaeniidae, Atherinidae -

Jsou to klidné, mírumilovné, dlouhověké rybky, pomalu rostoucí, poměrně pozdě dospívají a získávají tak své nádherné zbarvení. Jedná se o hejnové rybky a pořizujeme si jich tedy vždy více kusů. Na parametry vody jsou značně přizpůsobivé, většinou vyžadují neutrální až slabě zásaditou vodu, polotvrdou až tvrdou, akvárium dostatečně velké, s volným prostorem pro plavání. Výjimku tvoří duhovka duhová Melanotaenia maccullochi a duhovka diamantová Melanotaenia praecox, kterým nevadí ani měkčí a kyselejší voda. Rybky se vytírají postupně několik dní až týdnů po sobě, každý den kladou vždy pouze část jiker.

    Bedotia geayi - gavúnek madagaskarský

        * Velikost: 9 cm Čeleď: Atherinidae
        * Původ: Madagaskar
        * Voda: pH - 7,0-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 20 - 24 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - nutné živé, mražené krmivo, hmyz i umělá krmiva
        * Hejnové, mírumilovné, velmi aktivní rybky, jejich barvy nejvíce vyniknou v přítmí. Důležitá při chovu je voda prostá sloučenin dusíku, pravidelně obměňovaná. Ve znečištěné vodě jsou rybky náchylné k napadení parazity a zaplísnění. Samečky rozeznáme od samic jejich výrazně sytě červenými konečky ocasní ploutve. Nahoru postavená ústa svědčí o tom, že jsou orientované na přijímání potravy z hladiny a zdržují se nejvíce v horní polovině akvária. První hřbetní ploutev mají rybky většinou neustále přitaženou k tělu.

    Glossolepis incisus - gavúnek lososový / duhovka lososová

        * Velikost: 12 cm
        * Původ: jihovýchodní Asie
        * Voda: pH - 7,0-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 22 - 26 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - živá, mražená potrava, umělé krmivo
        * Mladí jedinci jsou celkem nenápadní, vybarvení šedavě zeleně s mosazným leskem. Po dosažení pohlavní dospělosti jsou imponující si samci červenaví se zlatavým hřbetem. Do nádherného lososového zbarvení s vysokým tělem však dorůstají až po 2-3 letech. Samičky jsou menší, s protaženým tělem, nenápadně stříbřitě zabarvené se zlatě lesklými šupinami. Je to mírumilovná, hejnová ryba, vyžadující velké, prostorné akvárium.

    Melanotaenia boesemani - gavúnek Boesemanův / duhovka Boesemanova

        * Velikost: 9 cm
        * Původ: Indonésie, Nová Guinea
        * Voda: pH - 7,0-8,5 ; dGH - 9-19° ; teplota: 24 - 30 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - živá, mražená potrava, umělé krmivo
        * U tohoto gavúnka má větší a pestřejší samec přední polovinu těla a hlavu modrou, zadní část těla s ploutvemi je žlutooranžová. Samičky jsou menší, s nižším tělem, nenápadně zbarvené. Svého intenzivního vybarvení dosáhne až po více než roce. Chov v hejnu je bezproblémový, dbáme na pravidelnou údržbu a výměnu části vody, neboť rybky jsou citlivé na nahromaděné dusíkaté látky.

    Melanotaenia maccullochi - gavúnek duhový / duhovka duhová

        * Velikost: 7 cm
        * Původ: severní Austrálie
        * Voda: pH - 6,0-7,5 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 30 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - živá, mražená potrava, umělé krmivo
        * Středně velká duhovka, jak se gavúnci také česky nazývají, společenská, mírumilovná, nenáročná. Vyhovuje jí dobře osvětlené akvárium, kde při dopadajících přímých slunečních paprscích se projeví jejich duhové zbarvení, na bocích různě vynikají tmavě hnědavé proužky. Pohlavně dospívají při dosáhnutí délky asi 3 cm. Sameček je štíhlejší s výraznějším červenavým zbarvením.

    Melanotaenia praecox - gavúnek diamantový (modrý) / duhovka diamantová

        * Velikost: 5 cm
        * Původ: jihovýchodní Asie
        * Voda: pH - 6,5-8,0 ; dGH - 5-19° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká
        * Potrava: všežravec - drobná živá, mražená potrava, umělé krmivo
        * Překrásně vybarvená rybka, zejména v bočním dopadajícím světle září nádhernou modrou barvou, dorůstá menší velikosti. Ve společném akváriu se k ní hodí mírumilovní, klidní společníci. Pro chov jí vyhovuje, na rozdíl od jiných gavúnků, také voda měkká, kysele reagující. I když to jsou rybky značně přizpůsobivé, je nutné dobré prokysličení vody a její častá výměna.

    Melanotaenia trifasciata - gavúnek třípruhý / duhovka třípruhá

        * Velikost: 11 cm
        * Původ: severovýchodní Austrálie
        * Voda: pH - 6,5-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: velká
        * Potrava: všežravec - živá, mražená potrava, umělé krmivo
        * Vyskytuje se v různých barevných varietách, je to mírumilovná, hejnová rybka, čile proplouvající volným prostorem v akváriu. Dospělí samečci mají vyšší hřbet a pestřejší barvy. Ve volné přírodě žijí různé populace ve velmi odlišných podmínkách, v různých lokalitách bylo naměřeno pH vody v rozmezí 3,1 až 8,0 ! a celková tvrdost od měkké vody až po hodnoty 50°dGH.

    Marosatherina ladigesi syn. Telmatherina ladigesi - gavúnek celebeský

        * Velikost: 7 cm Čeleď: Atherinidae
        * Původ: Indonésie
        * Voda: pH - 6,5-8,0 ; dGH - 9-19° ; teplota: 22 - 28 °C
        * Nádrž: středně velká - velká
        * Potrava: všežravec - nutná drobná živá potrava, hmyz, mražené, umělá krmiva
        * Vzácněji se objevující gavúnek, překrásně zbarvený v přirozeném denním světle, vhodný do nádrže se stejně klidnými, mírumilovnými rybkami, vyniknou v hejnu. Vyžaduje nádrž dobře osázenou po obvodu rostlinami a s dostatkem místa pro rozplavání. Rybky jsou lekavé, choulostivé na poranění při přelovování a transportu. Je nutná častá výměna vody, nesnáší zvýšené hodnoty dusitanů a dusičnanů, kdy pak často hynou. Samečci mají dlouze protažené paprsky hřbetní a řitní ploutve.